Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Ekologiskt odlad åkermark

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.6

Andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Nationellt inriktningsmål
Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
9,0 % (2022).
Utgångsvärde:
5,0 % (2010).
Uppdaterad: 2023-09-13