Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Skyddad natur inlandsvatten

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.3

Sjöar och vattendrag ska enligt nationella miljömål vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer ska bevaras. Biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion är centrala, precis som förutsättningarna för friluftsliv. Det är nödvändigt att öka takten i arbetet med att skydda vattenmiljöer för att vi ska nå både nationella mål och internationella åtaganden.

Andel skyddad natur inlandsvatten av total areal inlandsvatten

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
10,5 % (2022).
Utgångsvärde:
10,3 % (2014).
Uppdaterad: 2024-02-03