Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Slåtteräng

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.5

En slåtteräng är en mark där man skördar allt som spontant växer, utan tillförsel av gödsel. Slåtterängar är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men också Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av slåtteräng

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
0,01 % (2022).
Utgångsvärde:
0,01 % (2011).
Uppdaterad: 2024-02-03