Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Skyddad natur land

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.2

Att skydda natur från exploatering är en viktig del av miljöarbetet i Sverige. Natur behöver skyddas för att bevara den biologiska mångfalden, men också för friluftslivet. Att skydda natur bidrar även till att vi långsiktigt tillgodoser våra grundläggande behov av till exempel rent vatten och ren luft. Här visas hur stor andel landareal som är skyddad av den totala landarealen.

Andel skyddad natur på land av total landareal

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
2,1 % (2022).
Utgångsvärde:
1,7 % (2014).
Uppdaterad: 2024-02-03