Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
Indikator SDG.5.6

Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utstärckning, 80 procent, av en bekant. För män är det 42 procent. Det betyder att kvinnor i högre utsträckning är utsatta för våld i nära relationer. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.

Anmälda misshandelsbrott (inkl. grov) mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus, närstående genom parrelation

Datakälla: BRÅ och SCB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Senaste värdet:
72 stycken/100 000 inv (2022).
Uppdaterad: 2024-02-03