Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Äldre kvinnors mediannettoinkomst

Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
Indikator SDG.5.5

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro. Eftersom det tidigare varit ännu större skillnader i inkomst och pensionsgrundande inkomst är äldre kvinnor i en ännu mer utsatt situation.

Kvinnors (65+) disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns (65+) disponibla mediannettoinkomst

Datakälla: SCB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Senaste värdet:
78,2 % (2022).
Uppdaterad: 2024-02-16