Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Kvinnors mediannettoinkomst

Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
Indikator SDG.5.2

Nyckeltalet avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005.
Senaste värdet:
76,1 % (2021).
Utgångsvärde:
74,3 % (2005).
Uppdaterad: 2023-09-14